Sardar Patel College Logo

DR. RAKESH SHARMA

Dr.  Rakesh Sharma


Designation:Lecturer
Department: HINDI
Qualification:M.A., B.Ed. , Ph.D.
Experience:22+ Years
Incharge:NSS-PO-Unit 2,
Teaching/Non-Teaching:Teaching
Email: Iddrrakeshkoushik@gmail.com
Mobile: **********
PUBLICATIONS
Publications
"Hindi ke Vekas","hyderabad ka Yogdan",Shiv Chalisa mye Shiv Tathav ka Eake Rahasy","DakshinBharat ko Hindi Kavya ka Yogdan".
Articles
"PoornKom","dakshin Samachar", "Hindi Milam".
 

Bulletin Board